Virkvinga mönster/pattern

Här kommer du finna alla mina gratis mönster som jag delar med mig av. Jag hoppas du kommer tycka om dem.

Here you can find all my free patterns that i share with you. I hope you like it.

Jag lägger ner mycket tid, omsorg och kärlek på mina mönster, så virkar du efter mina mönster hänvisa till min blogg/mönstret och lägger ut på sociala medier så tagga gärna mig @virkvinga och/eller #virkvinga så att jag kan ta del av ditt projekt och färdiga alster. Publicering och delning av mönstret utan tillåtelse från Virkvinga (Anna Helén) är ej tillåtet.

I spend a lot of time, care and love on my patterns, so if you crochet from my patterns please refer to my blog/pattern and if posting on social media pleasetag me @virkvinga and/or #virkvinga so I can see your project. Publication and sharing of the pattern without permission from Virkvinga (Anna Helén) is not allowed.